Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

The anterior interosseous nerve syndrome

AOTT 1990; 24: 261-264
Read: 181 Downloads: 146 Published: 21 April 2021
Abstract

Kiloh-Nevin syndrome is the functional deficiency of the anterior interosseous nerve caused by direct and indirect lesions of forearm. At erlangen University Medical Faculty, Departmens of hand surgery and neurology eleven patients from l983 to l990 were diagnosed to have this syndrome and were treated. In five patients the nevre was explored and treated surgically; postoperative splint was applied for two weeks, then the patients were referred for physical rehabilitation. Electromyographic examinations were repeated at 3rd, 6th and 9th months postoperatively. The remaning six patients were treated by conservative measures. Pathological aspets of the syndrome and the principles in diagnoses and treatment are discussed along wjith the other papers published in the literature.

Özet

Kiloh-Nevin Sendromu ön kolda direk veya endirek nedenlerle lezyona uğrayan anterior interossöz sinir fonksiyonlarının yetersizliğidir. 1983-1990 yılları arasında Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi ve Nöroloji Kliniklerinde bu teşhisle tedavi edilen 11 vaka, ilgili literatürün ışığı altında değerlendirildi. 5 hastada cerrahi olarak anterior interossöz sinirin eksplorasyonu yapılarak pataloji ortadan kaldırıldı, 2 haftalık atelle tedaviyi takiben rehabilitasyon işlemleri uygulandı. Postoperatif 3, 6 ve 9 aylarda EMG ile sinirin fonksiyonları kontrol edildi. Bu çalışmada sendromun patolojisi, teşhis prensipleri tartışıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294