Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of subacromial impingement syndromes

AOTT 1996; 30: 11-17
Read: 295 Downloads: 223 Published: 19 April 2021
Abstract

Aiming to evaluate the efficacy of anterior acromioplasty in the treatment of subacromial impingement syndrome, prospective studies in 33 shoulders of 31 patients were carried out. Of these patients, 25 were female, 6 were male, and their average age at time of operation was 55 years (between 20-76 years). 12 shoulders of 10 patients were classified as stage 2, and 21 shoulders of 21 patients a stage 3. Except for those with traumatic rotator cuff tears, all shoulders initially received conservative therapy for an average of 5.5 months, and operation was planned when inadequate improvement was detected. Anterior acromioplasty was performed on all shoulders, and in 19 shoulders at stage 3, rotator cuff repair was also carried out. Follow-up period was 15 months in average. Following surgery, stage 2 shoulders showed an increase of 39 points in average in the Constant score; pain had totally disappeared in 75% of patients and had decreased in 25% 70% of these patients reported excellent results as compared to their preoperative states, 20% reported better results and 10% no change at all. Stage 3 shoulders exhibited an increase of 42 points in average in the constant score; in 80% pain had totally disappeared and in 20% had partially ceased. 13 patients (87%) in this group reported excellent postoperative results, while 2 patients (13%) reported better results. These findings demonstrate that, for stage 2 and 3 subacromial impingement syndromes, anterior acromioplasty and when necessary, rotator cuff repair give successful results, concerning especially complaints like pain and functional disability.

Özet

Anterior akromioplastinin subakromial sıkışma sendromunun tedavisindeki etkinliğini ortaya koymak amacıyla bu ameliyatı uyguladığımız 31 hastanın 33 omuzu prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 25 i kadın, 6 sı erkek, ameliyat anındaki ortalama yaşları 55 ti (en az 20, en çok 76). 10 hastanın 12 omuzu evre 2, 21 hastanın 21 omuzu evre 3 olarak kabul edilmiş, travmatik rotator manşet yırtıklı iki omuz hariç tüm omuzlara ortalama 5.5 ay konservatif tedavi uygulanmış, yeterli düzelme sağlanamayınca ameliyat önerilmiştir. Tüm omuzlarda anterior akromioplasti yapılmış, evre 3 teki 19 omuza rotator manşet tamiri de eklenmiştir. Takip süresi ortalama 15 aydır. Evre 2 deki omuzlarda ameliyat sonrası Constant skorda ortalama 39 puanlık artış olurken %75 vakada ağrılar tamamen geçmiş, %25 inde ise azalmıştır. Bu hastaların %70 i durumlarının eskiye göre çok iyi, %20 si daha iyi olduğunu, %10 u ise değişiklik olmadığını bildirmiştir. Evre 3 omuzlarda Constant skorunda ortalama 42 puanlık artış sağlanmış, %80 omuzda ağrı tamamen, %20 omuzda kısmen ortadan kalkmıştır. Bu gruptaki hastaların 13 ü (%87) ameliyat sonrasında durumunun çok iyi, 2 si (%13) ise daha iyi olduğunu ifade etmiştir. Bu bulgular anterior akromioplasti ve gereğinde rotator manşet tamirinin evre 2 ve evre 3 subakromial sıkışma sendromunda özellikle ağrı ve fonksiyon açısından başarılı sonuçlar veren bir teknik olduğu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294