Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of olecranon fractures

AOTT 1989; 23: 118-120
Read: 769 Downloads: 536
Abstract
From 1980 to 1987, forty two olecranon fractutes were treated at the Ege University Orthopaedic Surgery and Traumatology Clinic. Thirty eight patients underwent surgical treatment with various technique. Vasey Weber tension-band wiring technique was performed in thirty five cases. The average age was 28 years. The average hospitalization time was eight days and operation time in third days following the administration. The average follow up of sixteen patients were 3 years. The results were evaluated according to Wolfgang score: 11 excellent, 3 god and 2 fair. Symptomatic metal prominence were seen in three patients. One of them had painful bursitis. All fractures healed and Vasey-Weber tension-band wiring technique was found easy to use, effective and economic.
Özet
1980 ile 1987 yılları arasında E.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına başvuran 42 olekranon kırığının 38’i cerrahi olarak tedavi edilmiştir. 35 olguda cerrahi tedavi Weber-Vasey tansiyon band tekniği ile olmuştur. Hastaların ortalama yaşı 28’dir. Cerrahi olarak tedavi görenlerin hastahanede kalış süresi 8 gün olup ortalama 3. günde ameliyatları yapılmıştır. Son kontrole gelen 16 hastanın ortalama takip süresi 3 yıldır. Wolfgang ve ark larının değerlendirme skoruna göre, 11 çok iyi, 3 iyi, 2 orta sonuç alınmıştır. 3 hastada komplikasyon olarak Kirschner teli migrasyonu görülmüştür. Bütün hastaların kırıkları sorunsuz olarak kaynamış olup tansiyon band tekniği, kullanışı kolay, etkili ve ekonomik bulunmuştur.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294