Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment of Haglund’s disease: case report

AOTT 1999; 33: 232-236
Read: 251 Downloads: 213 Published: 19 April 2021
Abstract

Haglund’s disease is the posterior heel pain resulted from the retrocalceneal bursitis and chronic inflammation on the prominence of posterior calcaneus. It becomes prominent following excessive functional stresses. Surgery is an alternative choice of treatment. In the paper, we present the result of surgical procedure of 25 year old male with bilateral Haglund’s disease and surgical treatment principles of Haglund’s disease.

Özet

Haglund hastalığı kalkanens’un posierior bölgesindeki çıkıntıya bağlı retrokalkaneal bursitin ve kronik enflamasyonun oluşturduğu posterior topuk ağrısıdır. Aşırı fonksiyonel stresler ile ortaya çıkar. Özellikle cerrahi tedaviden fayda görür. Bu yazımızda bilateral Haglund hastalığı tanısı konulan 25 yaşında erkek hastaya ait klinik ve radyolojik bulgular ile uyguladığımız cerrahi prosedürün sonuçları değerlendirilmiş ve Haglund hastalığının cerrahi tedavi prensipleri özetlenmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294