Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Surgical treatment in metatarsus varus

AOTT 1991; 25: 13-17
Keywords : metatarsus varus
Read: 1736 Downloads: 667 Published: 13 April 2020
Abstract

We reviewed 25 feet of 17 patients with primary or residual (in clubfoot) metatarsus varus treated surgically at Orthopaedics and Traumatology Department of Medical Faculty of Istanbul between 1975 and 1988. All of our patients had conservative treatment beforehand and those with residual metatarsus varus (except 3 cases) had surgical treatment to correct the deformities other than metatarsus varus. According to clinical and radiographical evaluations the results were 44% excellent or good, 36 % moderately good, and 20 % poor. We performed tarsometatarsal and intermetatarsal release in 19 feet, excision of abductor hallucis in 4, and metatarsal osteotomy in 2 feet. The results in primary metatarsus varus are relatively more successful but in patients with metatarsus varus as a residual deformity in clubfoot surgicaltreatment is difficult and the deformity tends to recur. Therefore these patients should be carefully evaluated when surgery is considered.

Özet

Primer metatarsus varuslu veya doğuştan çarpık ayak sekeli metatarsus varuslu 17 hastanın cerrahi tedavi gören 25 ayağı gözden geçirildi. Hastalarımızın tümü önceden konservatif tedavi görmüş ve doğuştan çarpık ayak sekeli olan hastalanmıza (üçü haricinde) metatarsus varus dışındaki deformitelerinin düzeltilmesi amacıyla cerrahi girişim uygulanmıştı. Yapılan klinik ve radyolojik değerlendirmelere göre ortalama 2.9 yıl takip edilen hastalanmızdan %44 mükemmel veya iyi, %36 orta ve %20 kötü sonuç alınmıştı. 25 ayağın 19 una tarsometatarsal ve intermetatarsal gevşetme, 4 üne abduktor hallucis eksizyonu ve ikisine metatarsal osteotomi uygulanmıştır. Primer metatarsus varusta sonuçlar nispeten başarılı olmasına karşılık doğuştan çarpık ayak sekeli metatarsus varusta cerrahi tedavi güç ve nükse eğilimli olduğundan hastanın çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294