Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Spinal aneurismal bone cyst

AOTT 1982; 16: 160-166
Read: 202 Downloads: 153
Abstract
Aneurismal bone cyst is a benign bone lesion which is rarely seen in children and young adults. This lesion is frequently localized in long bonesq however, it can be seen more scarerly, in vertebrae, oranial and other boyd bones. Two cases of spinal aneurismal bone cysts which were diagnosed and treated have been presented in this paper. The results which are obtained by diagnosis and treatment have been discussed.
Özet
Anevrizmal kemik kisti, çocuklarda ve genç erişkinlerde, nadir görülen selim bir kemik lezyonudur. Bu lezyon sıklıkla uzun kemiklerde yerleşim gösterir, ancak vertebralar, kafatası ve diğer vücut kemiklerinde de, daha nadir olarak görülür. Bu yazıda kliniğimizde teşhis ve tedavi edilen iki spinal anevrizma kemik kisti vakası takdim edilmiş, tanı ve tedavi yöntemleri ile alınan sonuçlar tartışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294