Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Shoulder septic arthritics of newborn and acute osteomyelitis of proximal humerus

AOTT 1996; 30: 192-194
Read: 262 Downloads: 190 Published: 19 April 2021
Abstract

Diagnosis of shoulder septic arthritis in newborn has some difficulties. It can be overlooked on clinical examination, also confused with brachial plexus palsy. If adequately diagnosed and treated, shoulder septic arthritis which is almost specific for newborn can be cured without sequela.

Özet

Yenidoğan omuz septik artritinin tanısı güçtür. Tanıda klinik muayenede gözden kaçabildiği gibi, özellikle doğum travmasına bağlı brakial pleksus lezyonu ile sıklıkla karışır. Eğer zamanında doğru tanı ve tedavisi yapılırsa yenidoğana özgü olan bu hastalık sekelsiz iyileşir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294