Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Shortterm results of treatment of tennis elbow with antiinflammatory drugs alone or in combination with local injection of a corticosteroid and anesthetic mixture

AOTT 2008; 42: 184-187
Read: 254 Downloads: 330 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We compared the short-term results of anti-inflammatory drugs alone or in combination with local injection of a corticosteroid and anesthetic mixture in the treatment of tennis elbow.\r\nMethods: The study included 21 patients (12 males, 9 females; mean age 45 years; range 19 to 72 years) with tennis elbow. The patients were randomized to oral and topical anti-inflammatory drugs alone (group 1, n=10) or combined with a single local injection of a corticosteroid and anesthetic mixture (group 2, n=11). The patients were evaluated with a pain score (0 to 10 points) and clinical examination before and one month after treatment.\r\nResults: Complete or near-complete relief of pain and unlimited function were obtained in four patients (40%) in group 1, and in 10 patients (90.9%) in group 2. On physical examination, two patients (20%) in group 1 and eight patients (72.7%) in group 2 were pain-free upon pressure on the lateral epicondyle or dorsiflexion of the wrist. Pain scores differed significantly in both groups after treatment (p=0.026 and p=0.003, respectively); however, combination treatment was associated with a significantly higher efficacy (p=0.036).\r\nConclusion: It was concluded that significantly enhanced efficacy of the combination treatment used in this study might be limited to the short-term and that adverse effects of steroids on the tendons should be taken into consideration.

Özet

Amaç: Tenisçi dirseği tedavisinde antienflamatuvar ilaç tedavisinin tek başına ve lokal kortikosteroid ve anestezik karışımı enjeksiyonla birlikte kullanılmasının erken dönemdeki etkinliği karşılaştırıldı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, lateral epikondilit tanısı konan 21 hasta (12 erkek, 9 kadın; ort. yaş 45; dağılım 19-72) alındı. Rastgele seçimle 10 hastaya (grup 1) sadece oral antienflamatuvar ilaç ve topikal antienflamatuvar ilaç tedavisi, 11 hastaya (grup 2) ise, buna ek olarak, bir kez lokal kortikosteroid ve lokal anestezik ilaç enjeksiyonu uygulandı. Hastalar tedavi öncesinde ve tedaviden bir ay sonra ağrı skorlaması (0-10 puan) ve klinik muayene ile değerlendirildi. \r\nSonuçlar: Grup 1’de dört hastada (%40), grup 2’de 10 hastada (%90.9) ağrı yakınması tam veya tama yakın derecede düzeldi ve fonksiyon kısıtlılığı kalmadı. Fizik muayenede, grup 1’de iki hasta (%20), grup 2’de sekiz hasta (%72.7) lateral epikondil üzerine bastırmakla ve el bileği dorsifleksiyonu ile ağrısızdı. Tedavi öncesine göre iki grupta da ağrı skorlarında anlamlı derecede düşüş sağlandı (p=0.026 ve p=0.003); ancak, grup 2’de uygulanan tedavinin etkinliği anlamlı derecede daha fazlaydı (p=0.036). \r\nÇıkarımlar: Çalışmamızda uygulanan kombinasyon tedavisi kısa dönemde büyük yarar sağlasa da, bu etkinin geçici olabileceği ve steroidlerin tendonlar üzerindeki yan etkilerinin de dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294