Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Shortterm results of treatment of humeral and tibial fractures with new inflatable intramedullary nails

AOTT 2002; 36: 322-327
Read: 680 Downloads: 455 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the effectiveness of a new inflatable intramedullary nail system in the treatment of tibial and humeral fractures.\nMethods: The study included seven patients (4 men, 3 women; mean age 37.5 years; range 27 to 48 years) whose humeral or tibial fractures were treated by new inflatable intramedullary nails. Five fractures were in the tibial diaphysis; three were humerus fractures. One patient had bilateral involvement. All tibial fractures and one humeral fracture were fresh, whereas two patients presented with delayed union. Treatment consisted of closed reduction and antegrade intramedullary nailing, with the addition of bone grafting in delayed unions. The patients were evaluated with regard to operation duration, healing periods, complications, and final clinical and radiologic findings. The mean follow-up period was 15.3 months (range 12 to 20 months).\nResults: Operation time for both tibial and humeral fractures was less than that with other internal fixation techniques. The need for fluoroscopic monitoring decreased appreciably, as well. Healing times were similar to those of other intramedullary nailing systems. No complications occurred related to the use of the inflatable intramedullary nail system.\nConclusion: The use of inflatable intramedullary nails may have significant implications in selected fractures, allowing easier stabilization of long bone fractures and saving valuable operation time.

Özet

Amaç: Yeni şişirilebilen intramedüller çivinin, tibia ve humerus kırıklarında klinik olarak kullanımının etkinliği ve kısa dönem sonuçları araştırıldı.\nÇalışma planı: Yeni şişirilebilen intramedüller çivi kullanarak tedavi ettiğimiz ve en az bir yıllık izlem süresini doldurmuş yedi hastanın (4 erkek, 3 kadın; ort. yaş 37.5; dağılım 27-48) sekiz kırığı çalışmaya alındı. Kırıkların beşi tibia diafiz kırığı (bir olguda iki taraflı), üçü humerus kırığı idi. Humerus kırıklı bir olguda yeni kırık, iki olguda kaynama gecikmesi vardı; tibia kırıklarının hepsi yeni oluşmuştu. Tüm kırıklar kapalı redüksiyon ve antegrad intramedüller çivileme ile tedavi edildi; eski kırıklarda kemik greftleme kullanıldı. Olguların ameliyat ve iyileşme süreleri, komplikasyonlar, son kontrollerdeki klinik ve radyolojik bulgular değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 15.3 ay (dağılım 12-20 ay) idi.\nSonuçlar: Her iki tür kırık için de ameliyat süreleri, diğer internal fiksasyon yöntemlerin kullanıldığı benzer olgulara göre daha kısa idi. Ameliyat sırasında radyolojik kontrole duyulan gereksinim azaldı. Kaynama süreleri bakımından, literatürdeki diğer yöntemler ile tedavi edilen benzer kırıklarla farklılık görülmedi. Yeni implanta özgü herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.\nÇıkarımlar: Şişirilebilen yeni intramedüller çivi, seçilmiş kırıklarda, özellikle çoklu kırıklarda uzun kemik kırıklarının tespitini kolaylaştırmak ve ameliyat süresini kısaltmak için oldukça etkili bir yöntem olarak umut vermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294