Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Schanz osteotomy and its results in adults with congenital hip dislocation

AOTT 1991; 25: 141-145
Read: 138 Downloads: 94 Published: 21 April 2021
Abstract

In cases of congenital hip dislocation who have reached the adult age and present with a limitation of abduction, Iurch and pain, where the hip is irreducible and no procedures of arthroplasty can be performed, supporting osteotomies are one of the preferred procedures as a paliative treatment. In this study, long term results of Schanz osteotomy are evaluated, which were performed on cases of posterior dislocation without any support at all it has been noticed that this procedure had positive effects on limitation of abduction, pain, lurch and increased lomber lordosis in 69 hips of 4 7 controlled cases.

Özet

Yetişkin yaşa erişmiş, kalça reduksiyonunun ve artroplastik girişimlerin söz konusu olmadığı, özellikle abduksiyon kısıtlılığı, ağrı ve topallama şikayetlerinin bulunduğu doğuştan kalça çıkıklı vakalarda yapılacak olan girişimIerden biri palyatif bir tedavi yöntemi olan destek osteotomileridir. \nBu çalışmada tamamen destekten yoksun posterior çıkıklı olgulara uygulanmış Schanz osteotomisinin uzun süreli sonuçları incelenmiş olup, kontrol edilebilen 47 olgunun 69 kalçasında girişimin abduksiyon kısıtlılığı, ağrı, topallama ve artmış lomber lordoz üzerine olumlu etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294