Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Scapular winging Classification diagnosis and treatment principles

AOTT 1998; 32: 73-78
Keywords : Scapular winging
Read: 234 Downloads: 208 Published: 19 April 2021
Abstract

Scapular winging, one of the most common scapulothoracic disorders, is caused by a number of pathologic conditions. It can be classified as primary, secondary, or voluntary. Scapular winging causes functional loss, periscapsular pain, and asymmetry of the shoulder. We reported the review of the literature with a case who had been treated surgically.

Özet

Skapulotorasik bölge hastalıklarından biri olan kanat skapula, omuzun diğer hastalıklarına göre daha nadir karşımıza çıkmaktadır. Primer, sekonder, veva volinter olarak sınıflandırılabilmektedir. Kanat skapula omuzda fonksiyon kaybı, preskapular ağrı ve asimetri ile kendini gösteren, özellikle tanısal aşamada gözden kaçabilen bir patolojidir. Biz bu çalışmada kanat skapulada sınıflama, tanı ve tedavi prensiplerini, cer-rahi tedavi uyguladığımız bir vaka ile beraber literatürü yeniden inceleyerek irdeledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294