Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Rice body formation characterized by the chronic nonspecific tenosynovitis in the tibialis anterior tendon

AOTT 2013; 47: 142-145
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2683
Read: 414 Downloads: 353 Published: 07 February 2020
Abstract

In this case report a 38-year-old woman who presented with swelling and pain on her right ankle for two years is presented. Physical and radiological examinations revealed a soft, lobulated and fixed mass in the ankle. During surgical resection shiny, whitish bodies were removed from the tendon sheath of tibialis anterior and synovectomy was performed. Histopathological diagnosis was rice body formation and syovitis. There was no recurrence at the 5th year follow-up. Magnetic resonance imaging was effective in the diagnosis of this rare case of extra articular rice body formation presenting with tenosynovitis and full recovery was achieved with surgical treatment.

Özet

Çalışmamızda sağ ayak bileği önünde 2 yıldır var olan şişlik ve ağrıyla kliniğimize müracaat eden 38 yaşındaki bir kadın hasta değerlendirildi. Fizik muayene ve radyolojik incelemeleri sonucunda tibialis anterior tendonu içinde saptanan kitleleri cerrahi eksizyon sırasında beyaz, parlak cisimler olarak gözlendi ve sinovyal eksizyon yapıldı. Histopatolojik sonuç pirinç tanesi ile uyumlu olarak geldi. Beş yıllık takipte nükse rastlanmadı. Eklem dışı yerleşimli ve izole tenosynovit şeklinde nadir görülen olgunun tanısında, MRG’nin önemli olduğu ve cerrahi tedavi ile tam iyileşme sağlandığı görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294