Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Review of the surgical theraphy and its late results in cases with neglected congenital hip dislocation whose average age is seven

AOTT 1983; 17: 145-160
Read: 842 Downloads: 590
Abstract
In this report, we considered the surgical treatment on a group of children with neglected congenital dislocation of the hip joint and the results obtained. Our opinion is that these results are satisfactory considering the conditions of our country.
Özet
Bu çalışmada, ileri yaşa kadar tedavi görmemiş doğuştan kalça çıkıklı hastalara uyguladığımız cerrahi tedavi ve bunların geç sonuçları üzerinde durulmuş, elde ettiğimiz sonuçların memleketimiz şartlarına göre tatminkar oldukları belirtilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294