Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Retrograde osteochondral grafting for osteochondral lesion of the talus: a new technique eliminating malleolar osteotomy

AOTT 2005; 39: 274-279
Read: 303 Downloads: 387 Published: 08 March 2020
Abstract

Osteochondral grafting is one of the most effective treatment options for osteochondral lesions of the talus. However, the necessity for a medial malleolar osteotomy is the major drawback of the technique. This report presents a case treated with retrograde osteochondral grafting that eliminated the need for a medial malleolar osteotomy. An osteochondral lesion of the medial talus was detected in a 49-year-old woman. Under arthroscopic guidance, the talus was entered from the sinus tarsi region to establish a tunnel extending to the lesion. An osteochondral graft taken from the ipsilateral knee was inserted into the distal end of the tunnel and was advanced to the joint surface. Postoperative computed tomography scans showed that the graft completely filled the tunnel and provided congruency with the articular surface. Details of this technique are described.

Özet

Osteokondral greftleme talustaki osteokondral lezyonların tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Girişim sırasında malleol osteotomisinin gerekmesi tekniğin en önemli sorunudur. Bu yazıda, medial malleol osteotomisi yapmadan, ters yolla otojen osteokondral greftleme ile tedavi edilen bir olgu sunuldu. Kırk dokuz yaşında bir kadın hastanın talus medialinde 9 mm çaplı osteokondral lezyon saptandı. Talusa sinüs tarsi bölgesinden girilip lezyon bölgesine uzanan bir tünel, artroskopi kontrolünde açıldı. İpsilateral dizden alınan osteokondral greftin yönü değiştirilerek tünele distal ucundan sokuldu ve eklem yüzeyine kadar ilerletildi. Ameliyattan sonra yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesinde, greftin tüneli tam olarak doldurduğu ve greft yüksekliğinin uygun olduğu görüldü. Bu yazıda, kullanılan teknik ayrıntılı olarak anlatıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294