Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Results of high tibial osteotomy in gonarthrosis

AOTT 1994; 28: Supplement 346-348
Read: 91 Downloads: 73 Published: 20 April 2021
Abstract

We analysed the patients who had high tibial osteotomy for varus gonartrosis in Haydarpaşa State Hospital between 1989 and 1992. Thirteen patients who we could get into contact with, were included in the study. There were eleven women (%84.6) and two men (%15.4). The mean age at the time ofoperation was 59.9 (range, 37 to 66). The average duration of follow up was 32.8 months (range 12 to 53). Two of these patients were operated on both knees. In the follow up evaluation and 15 knees had been checked out with clinical examination and radiographic evaluation. The data obtained from these patients was evaluated with \"The hospital for special surgery knee criteria \"and\" Baily knee scala\". According to Baily knee scala conditions of the knees were: 10 knees good (%66.6), 5 knees fair. According to the THSS knee criteria mean average knee score was 77.

Özet

1989 ve 1992 yıllan arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi nde varus gonartrozu nedeni ile yüksek tibial osteotomi ameliyatı olmuş hastaların inceledik. Bu çalışma dialoğa girebildiğimiz 13 hastayı içermektedir. Bu çalışmada 11 kadın (%84.6) ve 2 erkek (%15.4) hasta bulunmaktadır. Operasyon sırasında bu hastaların ortalama yaşı 59.9 idi (yaşlar 37 ile 66 arasındaydı). Ortalama izlem süresi ise 32.8 aydı (12 ile 53 ay arasında değişmektedir). Bu hastaların ikisi her iki dizden ameliyat edilmiştir. Takip sırasında 15 diz radyografik ve klinik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler THSS diz kriterleri ve Baily diz skalası yardımıyla incelenmiştir. Baily diz skalasına göre 10 dizin durumu iyi idi (%66.6). 5 dizinki ise ortaydı. THSS diz kriterlerine göre ise ortalama diz skoru 77 idi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294