Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Results of conservative treatment of displaced midclavicular fractures in adults

AOTT 2002; 36: Supplement 7-11
Read: 401 Downloads: 263 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the mid-term results of conservative treatment of mid-clavicular fractures in adults.\r\nMethods: Eighty-five patients (60 males, 25 females; mean age 36 years; range 19-61 years) with mid-clavicular fractures were treated conservatively with a figure-of-eight bandage method. Radiographically, 72 fractures were displaced and of two fragments, 13 were displaced and comminuted. Clinical and radiologic results were evaluated after a mean follow-up of 35 months (range 12 to 72 months).\r\nResults: In 84 patients, union was achieved by conservative treatment. Only one patient required surgical treatment. Malunion occurred in seven patients. Clinically, the results were good in 68 (94.4%), moderate in three patients (4.1%), and poor in one patient (1.3%) in two-fragment fractures. Of comminuted fractures, the results were good in 10 (%76.9), and moderate in three patients (23.1%). No significant differences were found between the clinical results.\r\nConclusion: Conservative treatment of displaced mid-clavicular fractures provide union, making surgical treatment indicated only in a small number of patients with unsatisfactory results.

Özet

Amaç: Konservatif olarak tedavi edilen klavikula 1/3 orta cisim kırıklarında tedavi sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Klavikula 1/3 orta cisim kırıklı 85 hasta (60 erkek, 25 kadın; ort. yaş 36; dağılım 19-61) konservatif olarak sekiz bandaj yöntemiyle tedavi edildi. Radyolojik olarak 72 kırık deplase ve iki fragmanlı, 13 kırık ise deplase ve parçalı şeklinde idi. Ortalama takip süresi 35 ay (dağılım 12-72 ay) olan hastalarda klinik ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi.\r\nSonuçlar: Seksen dört hastada konservatif yöntemlerle kaynama sağlandı. Sadece bir hastada cerrahi tedaviye gerek duyuldu. Yedi hastada malunion gelişti. Klinik olarak deplase iki fragmanlı kırıkların 68’inde (%94.4) iyi, üçünde (%4.1) orta, birinde ise (%1.3) kötü sonuç alındı.\r\nSonuçlar, deplase parçalı kırıkların 10’unda (%76.9) iyi, üçünde (%23.1) orta idi. Klinik değerlendirme sonuçları arasında anlamlı farklılık görülmedi.\r\nÇıkarımlar: Klavikula 1/3 orta deplase cisim kırıklarında konservatif tedavi ile kaynama sağlanmakta, çok az hastada tatminkar sonuç elde edilemeyip cerrahi tedaviye ihtiyaç doğmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294