Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Restoration of pullout strength of the failed pedicle screw: biomechanical comparison of calcium sulfate vs polymethylmethacrylate augmentation

AOTT 2014; 48: 202-206
DOI: 10.3944/AOTT.2014.3193
Read: 1256 Downloads: 908 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of the present study was to compare calcium sulfate (CAS) and polymethylmethacrylate (PMMA) bone cements used for the augmentation of a failed pedicle screw with biomechanical pull-out strength (POS) testing.

Methods: Thirty lumbar vertebrae were harvested from 6 calves and bone mineral densities (BMD) were measured. Primary polyaxial pedicle screws were randomly inserted and pulled out and the POSs of the specimen were recorded. For revision, specimens were randomly assigned to the CAS-augmented pedicle screws group (Group 1) or PMMA-augmented pedicle screw group (Group 2). Pull-out tests were repeated to compare both groups.

Results: Mean BMD of the specimens was 1.006±0.116 g/cm2. There were no statistically significant differences between BMD results of the two groups (p=0.116). For Group 1, mean POS of primary screws was 2,441.3±936.4 N and was 2,499.5±1,425.1 N after CAS augmentation, demonstrating no statistically significant difference (p=0.865). In Group 2, mean POS of the primary screws was 2,876.6±926.6 N and significantly increased to 3,745.5±1,299.2 N after PMMA augmentation (p=0.047). There was also a significant difference in mean POS between the CAS and PMMA groups (p=0.026).

Conclusion: Although CAS augmentation facilitates a revision screw POS as strong as that of primary screws, it is not as strong as PMMA augmentation.

 

Özet

 

Çalışma planı: Altı danadan 30 lomber omur elde edilerek, kemik mineral yoğunlukları (KMY) ölçüldü. Primer poliaksiyel pedikül vidaları pediküllere rastgele yerleştirildi ve sıyrıldı. Bu esnada sıyrılma kuvvetleri ölçülerek kaydedildi. Revizyon için örnekler rastgele CAS ile güçlendirilmiş pedikül vidası grubuna (Grup 1) veya PMMA ile güçlendirilmiş pedikül vidası grubuna (Grup 2) alındı. Grupların karşılaştırılması için vida sıyrılma testleri tekrarlandı.

Çıkarımlar: Kalsiyum sülfat kuvvetlendirmesi revizyon vidalarının sıyrılma kuvvetini primer vidaların değerleri kadar yükseltebilse de, PMMA kadar kuvvetlendirme yapamamaktadır.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294