Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Resection indications of radius head fractures

AOTT 1982; 16: 106-112
Read: 396 Downloads: 255
Abstract
Boundaries of resection indication of radius head and timing of resection problems in radius head fractures are discussed on our cases with literature on the subject. In Mason type II. And type III., the best treatment is resection of the head. But it must be performed as soon as possible.
Özet
Radius başı kırıklarında, radius başı reaksiyonu endikasyonunun sınırları ve rezeksiyonun zamanlaması sorunları, olgularımıza ve literatür bilgisine dayanarak irdelendi. Radius başı kırıklarında başın eksizyonu. Mason sınıflamasına gö;re II. Ve III. Tip kırıklarda en uygun tedavi yöntemidir, ancak eksizyon mümkün olabildiğince erken yapılmalıdır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294