Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Removal of a bent inflatable femoral nail: a case report

AOTT 2008; 42: 211-213
Read: 617 Downloads: 760 Published: 08 March 2020
Abstract

Intramedullary nailing is the gold standard for the treatment of diaphyseal femoral fractures. Bending of the nail secondary to trauma is a rare complication encountered in unhealed and comminuted fractures. A 23-year-old men was admitted with refracture of the right femoral shaft and a 32-degree bending of an inflatable intramedullary nail due to a fall, two months after the initial surgical treatment. The nail was first straightened by exerting an external force, which decreased the angulation to 10 degrees. Then, the fracture site was opened, the lateral wall of the nail was drilled, and one of the four metal bars of the nail was cut. This allowed complete straightening of the nail by the same maneuver and its removal. A new inflatable intramedullary nail was placed and union was achieved after four months. Tools that may be necessary to cut the nail partially or totally should be made available for removal of bent nails.

Özet

İntramedüller çivileme femur cisim kırıklarının tedavisinde altın standarttır. Nadir bir komplikasyon olan çivinin ikincil bir travma ile eğilmesi, tam olarak iyileşmeyen ve çok parçalı kırıklarda görülür. Yirmi üç yaşındaki erkek hasta, sağ femur cisim kırığı nedeniyle şişirilebilir intramedüller çivi ile tedavi edildikten iki ay sonra düşme sonucu yeniden kırık oluşması ve çivide 32 derecelik eğilme ile başvurdu. Çivi yerindeyken dışardan kuvvet uygulanarak 10 dereceye kadar düzeltildi. Kırık hattı açılarak, metal drili yardımıyla çivinin lateral duvarına delikler açıldı ve dört metal çubuğundan en lateralde olanı kesilerek, çivi aynı manevra ile tamamen düzeltilerek çıkarıldı. Yeni bir intramedüller şişirilebilir çivi ile dört ay sonra kaynama elde edildi. Çivinin çıkarılması sırasında çiviyi kısmen veya tamamen kesmek için gerekebilecek malzemelerin hazır bulundurulması uygun olacaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294