Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Red cell distribution width and mortality in patients with hip fracture treated with partial prosthesis

AOTT 2014; 48: 141-146
DOI: 10.3944/AOTT.2014.2859
Read: 1183 Downloads: 762 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: This study aimed to determine the relationship between red cell distribution width (RDW) and mortality in patients that received a partial hip prosthesis.

Methods: The study included 316 patients (183 female and 133 male) that underwent surgery due to hip fracture and were followed up for ?1 year. Mean age of the male and female patients was 77.50 years (range; 65–95) and 78.23 years (range; 65–100), respectively. The relationship between the RDW level at the time of presentation and mortality was evaluated.

Results: There was a significant relationship between mortality, and age (median age for man 77.50 and for woman 78.23) trochanteric fracture, and a high RDW level (>14.5%). In patients with these 3 characteristics the mortality rate was 2.8–fold higher than in the other patients.

Conclusion: RDW is a parameter measured via routine blood testing. We think that RDW measurement should be used in the planning of the treatment of hip fractures and in scoring systems used to estimate post–operative mortality.

 

Özet

 

Amaç: Bu çalışmada parsiyel kalça protezi uygulanan hastalarda kırmızı kan hücre dağılım genişliği (RDW) ile mortalite arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen ve en az bir yıllık takibi bulunan 316 hasta (183 kadın, 133 erkek) değerlendirildi. Erkek hastaların yaş ortalaması 77.50 (65–95), kadın hastaların yaş ortalaması 78.23 (65–100) idi. Hastaların hastaneye başvurdukları zaman alınan kan tetkiklerindeki RDW düzeyleri ile mortalite arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda yaş, trokanterik kırık ve yüksek (>14.5) RDW düzeyleri ile mortalite arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu üç faktörün bir arada olduğu hastalarda mortalite oranı diğer hastalara göre 2.8 kat yüksek bulunmuştur.

Çıkarımlar: RDW rutin kan tetkiklerinde bulunan bir parametredir. Kalça kırıklarının tedavisinin planlanması ve ameliyat sonrası mortalite oranlarının tahmininde kullanılan skorlama sistemlerinde yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294