Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Recurrent traumatic hip dislocation in a child

AOTT 2004; 38: 149-153
Read: 649 Downloads: 738 Published: 08 March 2020
Abstract

Recurrent traumatic hip dislocation is rarely seen in childhood. We presented a case of traumatic hip dislocation which was treated by conservative methods. A two-year-old girl was treated with closed reduction and a hip spica cast for posterior traumatic dislocation in the right hip. Two years later, a recurrent dislocation occurred following a minor trauma on the same side. She was again treated with closed reduction and immobilization with a hip spica cast for three weeks followed by a three-week load bearing restriction. Early follow-up examinations showed an increased internal rotation of the hip compared to the left side, suggesting increased posterior capsular laxity. It then disappeared on her final follow-up at age six and magnetic resonance imaging showed no evidence for avascular necrosis or capsular laxity. She was asymptomatic and her physical examination was within normal limits. Of note, several members in her family had developmental dysplasia of the hip.

Özet

Çocukluk çağında, tekrarlayan travmatik kalça çıkığı ile çok nadir olarak karşılaşılmaktadır. Bu yazıda konservatif yöntemle tedavi edilen bir hastanın klinik ve radyolojik sonuçları sunuldu. Son kontrolünde altı yaşında olan kız çocuğuna, ilk kez iki yaşında sağ posterior travmatik kalça çıkığı tanısı ile kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçılama uygulandı. Hasta dört yaşındayken hafif bir travma ile sağ kalçadaki çıkıkta nüks görüldü. Hastaya tekrar kapalı redüksiyon ve takiben üç hafta süreyle pelvipedal alçılama uygulandı; ardından üç hafta süreyle yük verme kısıtlandı. Hastanın izlemi sırasında gözlenen kalça eklem kapsülü posteriorunda gevşekliği düşündüren karşı tarafa göre artmış iç rotasyon hareket genişliğinin son kontrolde kaybolduğu gözlendi. Ayrıca, manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan değerlendirmede avasküler nekroz gelişmediği görüldü. Hastanın klinik muayene bulguları normaldi ve herhangi bir şikayeti yoktu. Dikkat çekici nokta hastanın ailesinde birçok bireyde gelişimsel kalça displazisi olmasıydı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294