Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Reconstruction of fullthickness cartilage defects by transfer of pedicellated periosteal autografts under the influence of intermittent active motion

AOTT 1992; 26: 125-129
Read: 112 Downloads: 92 Published: 20 April 2021
Abstract

The purpose of this study was to determine the chondrogenic potential of pedinculated intra-articular autografts of periosteum under the influence of intermittent active motion. A pedinculated graft of periosteum (including the cambium Iayer) was prepared from the anterior aspect of the distal end of the femur. Five by ten mm rectangular periosteum was stripped off the femur. The distal articular edge of this periosteum was the pedicle and Ieft intact. Then the stripped periosteum was turned round to the articular cavity and sutured (with its cambium Iayer facing into the joint) to the base of a full-thickness defect on the patellar groove of the right knee joint in ten rabbits. The Ieft knees were the control. The same full-thickness articular cartilage defect of the patellar groove was created in each Ieft knee joint. The rabbits were randomly treated postoperatively by intermittent active motion in a room. Five rabbits were killed at the sixth and the other five rabbits were killed at the ninth week postoperatively. The regenerated tissue from each rabbit was analysed macroscopically and histologically. \nAfter the sixth and ninth weeks, full-thickness defects of right knees were covered with excellent cartilag inous tissue macroscopically and these findings were supported microscopically. No regeneration was observed in the control knees (p< 0001). In conclusion, this study demonstrated chondrogenic potential and good resurfacing characteristics of pedinculated periosteal autografts applied to full-thickness articular defects. Further investigation is worth being done.

Özet

Bu deneysel çalışmada pediküllü periost otogreftlerinin intermitan aktif hareket etkisi altında, kondrojenik potansiyelinin araştırılması ile ilgili deneysel incelemeler yapılmıştır. Tavşanların sağ femurları deney grubu olarak alınmış ve distal bölge anteriorundan kambiyum tabakası içerecek şekilde periost hazırlanmıştır. HazırIanan periostun distal kenan pedikül anlamında intakt bırakılmış ve patellar oluğun proksimalinden oluşturulan tam kıkırdak defektini kapatacak şekilde eklem içine transfer edilmiştir. Tavşanların sol dizleri kontrol grubu olarak alınmış ve kıkırdak defekti benzer şekilde oluşturulduktan sonra kapatılmıştır. Ameliyatlardan sonra oda içerisinde serbest olarak hareketlerine izin verilen toplam 10 adet tavşanın beşi ameliyat sonrası 6. haftada, diğer beşi de 9. haftada öldürülmüş, elde edilen pateller bölgeler üzerinde makroskopik ve mikroskopik incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler ışığında kıkırdak defektlerinin pediküllü periost transferleri ile intermitan aktif hareket etkisi altında mükemmelen onarılabileceği gösterilmiş (p<0001 ), yöntem ile ilgili detaylı araştırmalar yapılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294