Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ray amputation for the treatment of macrodactyly in the foot: report of three cases

AOTT 2011; 45: 458-462
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2353
Read: 1977 Downloads: 455 Published: 07 February 2020
Abstract

Foot macrodactyly is a rare congenital anomaly which is characterized by an overgrowth of the soft tissue and bone of the toes. The aim of treatment is to obtain a cosmetic and functional foot. We present three cases of lesser toe macrodactyly on which we performed ray amputation. Postoperative cosmetic and functional results were good in three cases. Ray amputation is a possible surgical treatment that provides good cosmetic and functional results in severe lesser toe macrodactyly.

Özet

Ayak makrodaktilisi, parmak yumuşak doku ve kemik yapılarının büyümesiyle karakterize, nadir görülen doğumsal bir deformitedir. Tedavideki temel amaç kozmetik ve fonksiyonel bir ayak elde etmektir. Çalışmamızda, ayak küçük parmaklarında makrodaktili nedeniyle ray ampütasyonu uygulanan üç olgu sunuyoruz. Ameliyat sonrası dönemde üç olgunun da kozmetik ve fonksiyonel sonuçları iyiydi. Ayak küçük parmaklarında ileri derecede makrodaktili olan olgularda ray ampütasyonu, kozmetik ve fonksiyonel sonuçlarının iyi olması nedeniyle güvenle tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294