Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Radiographic and functional results of the LindgrenTuran operation in the treatment of hallux valgus

AOTT 2004; 38: 125-129
Read: 752 Downloads: 801 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the radiographic and functional results of the Lindgren-Turan operation in the treatment of hallux valgus.\r\nMethods: Twenty-nine feet of 25 patients (15 women, 7 men; mean age 42 years; range 20 to 68 years) were treated by the Lindgren-Turan method. Of these, 24 feet with appropriate follow-up were included. Intermetatarsal and hallux valgus angles were measured on preoperative, postoperative, and follow-up anteroposterior radiographs. Pain was evaluated by a visual analog scale. The range of motion of the first metatarsophalangeal joint was measured at the end of follow-ups. The mean follow-up period was 26.5 months (range 6 to 54 months).\r\nResults: Postoperatively, the mean corrections were 6.9 degrees and 5.1 degrees in the hallux valgus and intermetatarsal angles, respectively (p<0.05). At the end of the follow-up period, the mean loss of correction was 1.8 degrees for the hallux valgus angle, and 0.5 degrees for the intermetatarsal angle; the mean pain score decreased from preoperative 7.78 to 1.35 (p<0.05) and the mean range of motion of the first metatarsophalangeal joint was 56.8 degrees dorsiflexion and 14.9 degrees plantar flexion. The mean time to return to presurgery activity levels was 44.2 days (range 30 to 70 days). Of the patient group, 83.3% expressed satisfaction with the surgical outcome. Clinical and radiographic evaluations showed excellent results in 15 (62.5%), good in seven (29.2%), and unsuccessful in two patients (8.3%).\r\nConclusion: The Lindgren-Turan osteotomy is a preferable method in the surgical treatment of patients with moderate hallux valgus.

Özet

Amaç: Halluks valguslu olgularda Lindgren-Turan ameliyatının sonuçları radyografik ve fonksiyonel yönden değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Yirmi beş hastanın (15 kadın, 7 erkek; ort. yaş 42; dağılım 20-68) 29 ayağı Lindgren-Turan yöntemi ile ameliyat edildi; yeterli takibi yapılabilen 24 ayak değerlendirmeye alındı. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve izlem sonunda çekilen ayak ön-arka grafilerinde halluks valgus açısı ve intermetatarsal açı ölçüldü. Ağrı değerlendirilmesi görsel analog skala ile yapıldı. İzlem sonunda birinci metatarsofalangeal eklemin hareket açıklığı değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 26.5 ay (dağılım 6-54 ay) idi.\r\nSonuçlar: Halluks valgus açısında ameliyat sonrası dönemde ortalama 6.9°, intermetatarsal açıda ortalama 5.1° düzelme sağlandı (p<0.05). İzlem sonunda halluks valgus açısında ortalama 1.8°, intermetatarsal açıda ise 0.5° ortalama korreksiyon kaybı oluştu. Ameliyat öncesinde 7.78 olan ortalama ağrı skoru, izlem sonunda 1.35’e düştü (p<0.05). İzlem sonunda birinci metatarsofarengial ekleme ait hareket açıklıkları ortalama dorsal fleksiyonda 56.8°, plantar fleksiyonda 14.9° olarak ölçüldü. Hastaların eski aktivitelerine dönüş süresi ortalama 44.2 gün (dağılım 30-70 gün) bulundu; %83.3’ü ameliyattan tamamen memnun olduğunu belirtti. Klinik ve radyografik değerlendirmelerde 15 hastada mükemmel (%62.5), yedisinde iyi (%29.2), ikisinde ise başarısız (%8.3) sonuç elde edildi.\r\nÇıkarımlar: Lindgren-Turan ameliyatı, orta derecedeki halluks valgus olgularının cerrahi tedavisinde tercih edilebilir bir seçenektir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294