Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Radiographic analysis of the kinematic total knee replacement

AOTT 1991; 25: Supplement 358-359
Read: 560 Downloads: 417 Published: 21 April 2021
Abstract

Technical perfection of alignment and component position are the goals of the total knee arthroplasty. Early analysis of 41 kinematic total knee replacement was made. Surgical technique is produced on the basis of the principles of Hungerford and associates. Tibial cutting guide is always in 9 degrees varus. The femoral cutting guide can be adjusted to three different angles which are 7, 9 and 11 degre Radiografphic analysis was done after operation for each knee. The difference between the expected and assesed value, were determined. For femoral side the errors were prominently in the varus direction. Statistical analysis of the varus errors in the angle alpha is meaningfull and the average of varus errors is 3. 54 degrees 3 degrees must be added to angle a and the nearest degree in the cutting guide must be chosen. In the tibial component erros were equal on each side. This may depend on extramedullary tibial alignment guide. Long term results depend on the correct application of the compontents. it seemed that preoperative measurements and careful planning were extremely important.

Özet

Total diz protezinin amacı komponentlerin pozisyonu ve alignmentinin teknik mükemmelliğidir. 41 total diz protezinin erken analizi yapılmıştır. Cerrahi teknik Hungerford ve arkadaşlarının oluşturduğu prensipler temeIinde uygulanmıştır. Tibial kesici guide her zaman 3° varusta tutulmuştur. Femoral kesici guide üç ayn derecede 7, 9, 11 seçilmiştir. Her dizde operasyondan sonra radyolojik değerlendirme yapılmış beklenen ve elde ediIen değerler arasındaki fark hesaplanmıştır. Femoral bölge için belirgin şekilde varus yönünde hata ortaya çıkmıştır. Alfa açısındaki varus hataların istatistiki değerlendirilmesi anlamlı bulunmuş, ortalama varus 3, 54° bulunmuştur. Hesap edilen a açısına 3° eklenmeli ve en yakın femoral kesme guide i seçilmelidir. Tibial komponentte hata her iki yöne de eşitti. Bu tibial alignment guide nin extramedüller olmasına bağlı olabilir. Uzun dönemli sonuçlar komponentlerin doğru uygulanmasına bağlıdır. Bu da preoperatif ölçüm ve planlamasının son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294