Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Radiation in the orthopedic operating theatre

AOTT 2015; 49: 297-301
DOI: 10.3944/AOTT.2015.14.0250
Read: 636 Downloads: 562 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of the study was to determine the amount of radiation exposure in the orthopedic operating theater, to show that the radiation dose was decreased with distance from the tube, and to inform personnel about protective measures.
Methods: Ionised radiation was measured in the orthopedic operating theater where fluoroscopy was used between 18 February 2014 and 02 June 2014. Four dosimeters were placed at the head and foot of the operating table and at 200 cm from those areas at a height of 60 cm vertical to the floor.
Results: At the end of 104 days, the total values were determined as 90.5 mrem at the foot of the table, 68.17 mrem at the head of the table, 7.5 mrem at 200 cm from the foot of the table, and 5.17 mrem at 200 cm from the head of the table. A significant decrease was observed in the values determined at a distance from the radiation source.
Conclusion: The rate of radiation determined in the dosimeters decreased when distance from the radiation source increased. During the use of fluoroscopy in orthopedic surgery, the wearing of lead aprons, neck protectors, and glasses, in addition to maintaining a distance from the tube, will reduce the radiation exposure of individuals.

Özet

Amaç: Çalışmamızda amaç ortopedi ameliyathanesinde ne kadar radyasyona maruz kalındığını belirlemek, tu¨pten uzaklaştıkça radyasyon dozunun azaldığını göstermek ve personeli korunma konusunda bilgilendirmektir.

Çalışma planı: 18.02.2014 ile 02.06.2014 tarihleri arasında floroskop kullanılan ortopedi ameliyathanesinde, iyonize radyasyon ölçu¨mu¨ yapıldı. 4 adet dozimetre ameliyat masası baş ve ayak uçlarında ve bu bölgelere 200 cm uzaklıkta bulunan, 60 cm yu¨kseklikte dikey zemine yerleştirildi.

Bulgular: 104 gu¨n sonunda, 1 nolu dozimetrede (masanın ayak kısmında) 90.5 mrem, 2 no dozimetrede (masanın baş kısmında) 68.17 mrem, 3 no dozimetrede (masanın ayak kısmından 200 cm uzakta) 7.5 mrem, 4 no dozimetrede (masanın başkısmının 200 cm uzağına) 5.17 mrem toplam değerleri bulduk. Radyasyon kaynağından uzaklaşarak saptanabilir değerlerde belirgin azalmalar olduğunu gözlemledik.

Çıkarımlar: Radyasyon kaynağından uzaklaştıkça dozimetrelerde saptanan radyasyon oranı du¨şmektedir. Ortopedik cerrahide floroskopi kullanımı sırasında kurşunlu zırhlı koruyucu önlu¨k, boyunluk ve gözlu¨k kullanımı yanı sıra tu¨pten uzak durulması da kişilerin maruz kalacağı radyasyonu azaltmaktadır.

 

Bu özet, makalenin henüz redaksiyonu tamamlanmamış haline aittir ve bilgi verme amaçlıdır. Yayın aşamasında değişiklik gösterebilir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294