Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pulse electromagnetic fields in the treatment of ununited fractures and results

AOTT 1992; 26: 141-146
Read: 257 Downloads: 198 Published: 20 April 2021
Abstract

18 ununited fractures were treated by electrical stimulation using pulsing electromagnetic fields between 1986-1990. An average of 11.2 months had elapsed since fracture and the use of pulsing electromagnetic fields. Union was achived in 17 cases (94. 4 per cent) in a median time of 5. 7 months. Previous or active sepsis, the age of the patient or the time since the injury did not affect the results.

Özet

Çalışmada 1986-1990 yılları arasında 18 kaynamamış kırık darbeli elektromagnetik alan uygulaması ile tedavi edildi. kırık oluşumu ile darbeli elektromagnetik alan kullanımı arasında geçen ortalama süre 11.2 aydı. 17 olguda (%94.4) ortalama 5. 7 ayda kaynama elde edildi. Geçirilmiş enfeksiyon ya da aktif enfeksiyon varlığı, hastanın yaşı, ilk yaralanmadan sonra geçen süre sonuçları etkilemedi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294