Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Primary stability of wave plate Experimental study

AOTT 1999; 33: 147-150
Read: 325 Downloads: 227 Published: 19 April 2021
Abstract

Axial loading produces compression force on medial cortex and tension on lateral cortex at femoral fractures fixed by plate. The wave in the plate could have an adverse effect by increasing the moment arm, but lateral cortex would support the compressive force. Wave plate would allow grafting on lateral cortex and also preserve blood supply. This experimental study is designed to search primary stability of wave plate. Defected fractures on twenty sheep’s femurs were fixed with wave plate on the right and with standard small fragment plate on the left. Five mm. wave was made on ten right femurs and ten mm. wave was made on the other ten right femurs. Accelerated axial loading was applied to all femurs and the results were recorded. Loading which closed the defect was accepted as primary loading value (F1) and also loading which deformed the plate screw complex was accepted as maximum loading value (F2). There were not any significant differences between 5 mm. wave plate and standard plate on F1 and F2. Ten mm. wave plate was less stable than standard plate on primary loading value (F1) but stable on maximum loading value (F2). We concluded that the wave plate application is stable while wave’s height is 1/3 diameter of femoral shaft as standard plate. Higher waves would decrease the primary stability of the wave plate.

Özet

Düz plak ile tesbit edilen femur cisim kırıklarında, aksiyel yüklenmelerde kemiğin iç korteksinde kompresyon, dış koneksinde ise gerilme kuvvetleri oluşur. Kırık ya da nonunionun dalgalı bir plak ile (wave plate) tesbitinde, kemiğin lateralinde de medialde olduğu gibi kompresif kuvvetlerin oluşturulabileceği açıklanmıştır. Ayrıca kemik ile plağın dalgası arasına ilave greft yerleştirilebileceği ve dalgalı plak tesbitinde nonunion bölgesinde dolaşımın daha iyi korunduğu bildirilmiştir. Oluşturulan dalga şekli ile plağın primer stabilitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bu deneysel çalışma direnlendi. Yirmi adet koyunun sağ ve sol femurlarında defektli kırık oluşrurularak sağ tarafa dalgalı plak, sol tarafa düz plak uygulandı. On koyun femurunda yüksekliği 5 mm. olan dalga, on femurda ise yüksekliği 10 mm. olan dalga oluşturuldu. Gittikçe artan aksiyel yüklenme kuvvetlerine karşı oluşturulan tesbit sistemlerinin dirençleri incelendi. Defekt açıklığını kapatan yüklenme değerleri F1, plak vida tesbitini deforme eden yüklenme değerleri F2 olarak tanımlandı. Beş mm. lik dalgalı plak ile düz plakla yapılan tesbit sistemleri arasında F1 ve F2 değerlerinde anlamlı bir fark olmadığı gözlendi. On mm. dalga oluşturulan plak tesbitinin F1 yüklenme değerlerinde daha dayanık-sız olduğu. F2 değerlerinde ise dirençte sistemler arasında bir fark olmadığı saptandı. Bu deneysel çalışmada kemik diafizinin 1/3 ü kadar olan bir dalga yüksekliğinin plakta stabiliteyi bozmadığı, bundan daha fazla dalga yüksekliklerinde ise primer stabilitenin azaldığı görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294