Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Primary epiphyseal Ewing sarcoma: a case report

AOTT 2012; 46: 460-463
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2354
Read: 791 Downloads: 777 Published: 07 February 2020
Abstract

Ewing sarcoma is a frequently seen malignant bone tumor of the childhood. The tumor involves the diaphyseal and metaphyseal bone and cases located in the epiphysis are unusual. We present a case of Ewing sarcoma limited to the epiphysis in an immature skeleton. We would like to emphasize the importance of the biopsy without contaminating the joint space which will reduce the morbidity during the curative surgery.

Özet

Çocukluk çağı tümörlerinden Ewing sarkomu sık görülen, habis bir kemik patolojisidir. Diyafizer ve metafizer kemiklerde lokalize olan tümörün epifizde yerleşimi alışılmış değildir. Bu yazıda, iskelet olgunlaşmasını tamamlamamış bir hastada epifizde sınırlanmış Ewing sarkomu olgusunu sunuyoruz. Eklemi kontamine etmeden gerçekleştirilecek biyopsinin küratif cerrahi sırasında morbiditeyi azaltmadaki etkisine dikkat çekmek isteriz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294