Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Preoperative and postoperative scoring in the diseases of the shoulder joint

AOTT 1993; 27: 129-131
Keywords : Scoring, Constant, shoulder
Read: 263 Downloads: 194 Published: 20 April 2021
Abstract

Scoring is essential in standardization of the follow-up parameters and evaluation of the results in patients with shoulder joint disease Objective evaluation and comparison of the results becomes unreliable due to different scoring system. Many scoring system were used, for evaluation of schoulder joint up to date. In this article we emphasized the differences among variious scoring systems (Rowe, Neer, Cofield, Constant and American Shoulder and Elbow Surgeons).

Özet

Omuz hastalıklarında hastaların klinik takibi, sonuçların değerilendirilmesinin standardizasyonu açısından skorlamanın önemi büyüktür. Farklı skorlamalara bağlı olarak sonuçların karşılaştırılabilmesi ve objektif değerlendirme güçleşmektedir Bugüne kadar omuz eklemi ile ilgili değerlendirmelerde değişik skorlamalar kullanılmıştır. Bizim bu yazımızdaki amacımız Rowe, Neer Cofield, Constant ve Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birliği yaptıkları skorlama tiplerinin farklarını belirlemek, sayıca fazla olan skorlama sistemlerinden hangisinin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294