Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Preiser s disease a case report

AOTT 1990; 24: 179-182
Keywords : Preiser's disease
Read: 238 Downloads: 158 Published: 22 April 2021
Abstract

Avascular necrosis of navicular bone is very rarely seen. This entity which was first described by Preiser, in 1909 begins with pain and tenderness, and limitation of range of motion of the wrist. We present a case at 20 Years of age. The history ofthe patient didn t reveal any wrist trauma. By physical examination the range of motion of the wrist was limited. MRI revealed diminished blood supply to the navicular bone. The case was classified as stage IV avascular necrosis and was treated by denervation ofthe wrist. Because of the presentation of a patient with this very rare disease, the case is introduced along with discussion of the related literature.

Özet

Naviküler kemiğin avasküler nekrozu vakasına literatürde çok nadir olarak rastlanır. İlk defa 1909 yılında patolojisi Preiser in tarif ettiği bu hastalıkta el bileğinde ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlanması söz konusudur. Bu çalışmada Proser hastalığı teşhisi konularak tedaviye alınan 20 yaşındaki nadir bir olgu sunuldu. Hastanın anamnezinde travma yoktu el bileği hareketleri kısıtlanmıştı. Yapılan NMR tetkiklerinde naviküler kemikteki kanlanmanın ileri derecede azaldığı tespit edildi. Evre IV olarak değerlendirilen vakada palyatif bir girişim olarak Wilhelm tekniğine göre el bileği denervasyon uygulandı. Bu nadir olgu dolayısıyla konu ile ilgili literatür gözden geçirildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294