Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Predeformation loading capacity of various stopper types of Kirschner wires

AOTT 1996; 30: 179-182
Read: 126 Downloads: 96 Published: 19 April 2021
Abstract

The predeformation loading capacity of five different stopper configurations of Kirschner wires are evaluated quantitatively on an experimental model by using the Instron device. Traction forces were applied to Kirschner wires with normal beaded stoppers (Type 1), filled beaded stoppers (Type 2), closed loop stoppers (Type 3), open loop stoppers (Type 4) and double loop stoppers (Type 5), 7 times for each type. Results were evaluated by the Student s-t test. Type 1 Kirschner wires demonstrated the highest and Type 4 the lowest level of resistance to traction. Predeformation loading capacity during the plastic deformation phase was largest for Type 2 Kirschner wires. These quantitative evaluations infer that Type 2 wires should be preferred for patients having a normal cortical bone quality, while Type 5 wires should be reserved for those in whom cortical bone quality is poor, e.g. osteoporosis patients.

Özet

Stopları değişik konfigürasyonda hazırlanan beş stoplu Kirschner telinin (K-teli) stoplarının dayanıklılıkları deneysel model üzerinde, instron cihazı ile kantitatif olarak değerlendirildi. Normal boğumlu boncuklu stoplu (Tip 1), dolma boğumlu boncuklu stoplu (Tip 2), kapalı halkalı stoplu (Tip 3), açık halkalı stoplu (Tip 4) ve çift halkalı stoplu (Tip 5) K-tellerine, herbirine 7 kez olmak üzere çekme deneyleri yapıldı. Sonuçlar \"student s-t testi\" ile değerlendirildi. Klinik çalışmalarda kullanılan tip 1 K- teli en yüksek, tip 5 K-teli ise düşük dayanıklılık değerleri gösterdi. Plastik deformasyon fazında tip 2 K- teli en yüksek dayanıklılık düzeylerini gösterdi. Bu kantitatif ölçümlere göre normal kortikal yapıya sahip hastalarda tip 2, osteoporoz gibi korteksin zayıf olduğu hastalarda tip 5 stoplu K- teli kullanılmasının uygun olacağı düşünüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294