Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Posterior tibial nerve as a tendon transfer for drop foot reconstruction: a devastating complication

AOTT 2015; 49: 111-114
DOI: 10.3944/AOTT.2015.3086
Read: 347 Downloads: 175 Published: 07 February 2020
Abstract

Iatrogenic peripheral nerve injuries can result from numerous medical procedures, particularly transection, stretching, compression, injections, heat, radiation, and the use of anticoagulant agents. Late diagnosis may lead to atrophy of the motor endplate and result in poor outcomes. We report a case in which the posterior tibial nerve was accidentally sectioned as the posterior tibial tendon for transfer to the anterior tibial tendon in the reconstruction of drop foot. This iatrogenic complication ultimately required foot amputation. Physicians must be aware of the anatomy of the posterior tibial nerve in order to avoid such complications.

 

Özet

 

Birçok medikal işlem iatrojenik periferal sinir yaralanması ile sonuçlanmaktadır. İatrojenik sinir yara­lanmasında ana nedenler, kesilme, gerilme, kompresyon, enjeksiyon, sıcak, radyasyon, ve antikoagulan ajanlar olabilir. Tanıdaki gecikme motor son durakta atrofiye ve buda sonuçların kötü olmasına neden olmaktadır. Biz düşük ayak rekonstrüksiyonu için tibialis posterior sinirinin tibialis posterior tendonu olduğu düşünülerek kazara kesilip tibialis anterior tendonuna transfer edildiği olgu sunumunu rapor ediyoruz. Bundan dolayı, bu iatrojenik komplikasyon ayak ampütasyonuna neden olmuştur. Bu tür komplikasyonalar konusunda uyanık olunması amacı ile bu olguyu meslektaşlarımızla paylaşmak is­tedik

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294