Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Posterior cruciate ligament injuries and arthroscopic reconstruction method

AOTT 1998; 32: Supplement 429-438
Read: 257 Downloads: 149
Abstract
Arthroscopic posterior cruciate ligament (PCL) reconstruction is a technically demanding procedure. However, not all patients with PCL injury require reconstruction. We reconstruct the PCL, when there is significant posterior instability or associated ligamentous injury. Bone-patellar tendon-bone autograft or allograft or Achilles tendon allograft can be used for PCL reconstruction. Here we outline our arthroscopic technique for reconstruction. Posterior cruciate ligament-specific drill guides and the use of accessory arthroscopy portals assist in reconstruction. Fluoroscopic guidance is useful in tibial tunnel placement. An isometer is used to determine the correct femoral tunnel placement. The graft passage is eased by the use of a cerclage wire as a pulley. Finally, the graft is fixed in full extension. Attention to the technical surgical details of PCL reconstruction will increase the probability of success.
Özet
Artroskopik arka çapraz bağ yaralanması teknik olarak güç bir girişimdir. Ancak arka çapraz bağ lezyonu olan her hastada da ameliyat endikasyonu yoktur. Rekonstrüksiyon belirgin instabilite veya ek bağ lezyonları olan hastalarda gereklidir. Greft seçiminde kemik-patellar tendon-kemik otogrefti veya allogrefti veya Asil tendonu allogrefti kullanılabilir. Rekonstrüksiyonda kendi artroskopik deneyimimiz anlatılmıştır. Arka çapraz bağ için özel dril ve artroskopik ponal kullanımı gereklidir. Skopi kılavuzluğu tibial tünel hazırlanmasında gereklidir. Femoral tünel hazırlanmasında izometre kullanımı lokalizasyonun doğru tayin edilmesi açısından önemlidir. Serklaj teli yardımı ile greftin hazırlanan tünellerden geçirilmesi kolaylaştırılır. Son olarak greft ekstansiyonda gergin olarak tesbit edilir. Cerrahinin başarısı ameliyatın her safhasında tekniğe özen gösterilmesi ile artar.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294