Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Physical performance parameters during standing up in patients with unilateral and bilateral total knee arthroplasty

AOTT 2012; 46: 367-372
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2684
Read: 730 Downloads: 539 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to compare quadriceps femoris muscle performance parameters of patients who underwent unilateral and bilateral total knee arthroplasty (TKA). \r\nMethods: The study included 80 patients. Thirty-five underwent unilateral primary TKA (35 females; mean age: 67.11±3.97 years) and 45 underwent bilateral primary TKA (2 males, 43 females; mean age: 67.12±7.32 years). Patients were evaluated in terms of performance parameters including stand-up time, rising index, standing postural sway velocity, and symmetries of body weight distribution on the extremities while standing up using a Balance Master® balance and performance instrument in the postoperative 6th and 12th month. \r\nResults: No significant difference was determined in body weight symmetry ratios between the operated and non-operated extremity in unilateral TKA patients in the 6th and 12th month sit-to-stand test (p>0.05) whereas there was a significant difference in bilateral TKA patients (p<0.05). There was no significant difference between unilateral and bilateral TKA patients in terms of time needed for standing up, rising index and gravity sway velocity at the postoperative 6th month and 12th month (p>0.05). Bilateral TKA patients stood up in a shorter time than unilateral TKA patients (p<0.05) although the degree of body sway was higher after standing up (p<0.05).\r\nConclusion: Bilateral TKA patients should be encouraged to focus on exercises with non-dominant limbs and to use them more while physiotherapy and rehabilitation programs including physical performance activities are planned.

Özet

Amaç: Bu çalışma tek taraflı ve iki taraflı total diz artroplastisi (TDA) uygulanan hastaların ameliyat sonrası 6. ve 12. ayda ayağa kalkma sırasındaki kuadriseps femoris kas performans parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla planlandı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, 35’i tek taraflı (35 kadın; ortalama yaş: 67.11±3.97) ve 45’i iki taraflı (2 erkek, 43 kadın; ortalama yaş: 67.12±7.32) primer TDA olmak üzere toplam 80 hasta alındı. Tek taraflı ve iki taraflı TDA’lı hastalar, ameliyat sonrası 6. ve 12. ayda Balance Master® denge ve performans cihazında ayağa kalkma süresi, yükselme indeksi, ayakta postural salınım hızı ve ayağa kalkma sırasında ekstremiteler üzerine verilen vücut ağırlık dağılım simetrileri gibi fiziksel performans parametreleri açısından değerlendirildi.\r\nBulgular: Ameliyat sonrası 6. ve 12. ay otur-kalk testi sırasında, tek taraflı TDA’lı hastaların ameliyatlı taraf ve diğer taraf ekstremitedeki vücut ağırlık simetri oranları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenirken (p>0.05), iki taraflı TDA’lı hastaların ise ayağa kalkarken vücut ağırlıklarını anlamlı oranda daha fazla dominant ekstremite üzerine verdikleri saptandı (p<0.05). Tek taraflı ve iki taraflı TDA’lı hastalar arasında, ameliyat sonrası 6. ay ayağa kalkma süresi, yükselme indeksi ve gravite salınım hızları bakımından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Ameliyat sonrası 12. ayda iki taraflı TDA hastalarının, tek taraflı TDA hastalarına göre daha kısa sürede ayağa kalktıkları (p<0.05), ancak ayağa kalktıkları andan itibaren vücut salınım derecelerinin daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05).\r\nÇıkarımlar: İki taraflı TDA hastalarının ayağa kalkma sırasındaki fiziksel performans aktivitelerini içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının planlanması aşamasında, dominant olmayan ekstremitelere yönelik egzersizlere odaklanılmasının yanı sıra hastaların bu ekstremitelerini daha fazla kullanmaları yönünde motive edilmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294