Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pelvis fractures Consideration of relation between classification and results

AOTT 1995; 29: 111-115
Read: 637 Downloads: 430 Published: 20 April 2021
Abstract

High energy trauma usually causes pelvic fractures which can treat the victim s life. Several classification systems have been used for assesment of the pelvic fractures. In our study the pelvic fractures and their results were classified with Young classification system and Majeed s grading system respectively. The advantages of Majeed s grading system are ease of use and use of objective findings as far as possible. We concluded that Young classification system is a good and exact system to estimare the functional outcome of pelvic fractures.

Özet

Pelvis kırıkları genelde yüksek enerjili travmalarla oluşmakta ve hayati fonksiyonları tehdit edebilmektedir. Pelvis kırıklarının değerlendirilmesinde günümüze kadar birçok sınıflama kullanılmıştır. Çalışmamızda, 1986-1993 yılları arasında kliniğimize başvuran pelvis kırıklı 21 hasta Young sınıflaması ile değerlendirilmiştir. Tedavi sonuçlanı ise Majeed in önerdiği skorlama sistemi ile değerlendirilmiş ve Young sınıflaması ile sonuçların paralellik gösterdiği saptanmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294