Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Pedicle screw salvage: the effect of depth and diameter on pullout strength: a biomechanical study

AOTT 2000; 34: 300-307
Read: 122 Downloads: 94 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To investigate the effects of change in length, diameter, length and diameter on axial pull-out strengths of revisional pedicle screws and determine the best method of salvage for failed pedicle screws.\nMethods: We used pedilen rigid foam (equivalent to the average bone mineral density of lumbar vertebrae in cadavers as measured by quantitative computerized tomography) and Synergy pedicle screws with 1.8 mm threads. All variables but the length and diameter were kept constant during insertion of the pedicle screws. Ten different pull-out tests were performed in each of the five groups, using an Instron Model 1195 universal test machine. In the first group, screws 6.5 mm x 40 mm in size were used to draw reference values. In the remaining groups, insertion and removal of 6.5 mm x 40 mm screws was succeeded by insertion of pedicle screws of (i) the same size (6.5 mm x 40 mm), (ii) increased length (6.5 mm x 45 mm), (iii) increased diameter (7.0 mm x 40 mm), and (iv) increased length and diameter (7.0 mm x 45 mm), respectively. Pull-out strengths and load versus time curves were recorded. Results were evaluated using SPSS program and Student’s t-test.\nResults: The average pull-out strength decreased by 26% after substitution of the pedicle screw for one of the same size. Conversely, pull-out strengths increased by 15%, 33%, and 49% as the length, the diameter, and the length and diameter of the salvage screws increased, respectively. Differences in pull-out strengths between groups were highly significant (p<0.0001).\nConclusion: Substitution of the previous pedicle screw for one of the same size would be a major mistake. Pedicle salvage using screws with increased length and diameter seems to be the most appropriate solution in restoring the strength of mechanical fixation.

Özet

Amaç: Pedikül vida revizyonunda, açılmış olan vida yuvasına aynı pedikül vidasının veya kalınlık ve uzunluk açısından farklı vidaların gönderilmesinin, aksiyal sıyırma kuvvetini nasıl etkileyeceği araştırıldı.\nÇalışma planı: Çalışmada kantitatif bilgisayarlı tomografi ölçümleriyle, kadavraların lomber omurga cisimlerinin ortalama mineral yoğunluğuna eşdeğer yoğunlukta (185±12.3 mg/cm3) hazırlanan pedilen (rigid foam) ve Synergy sistemine ait, yiv derinliği 1.8 mm olan pedikül vidaları kullanıldı. Vida göndermede, vida kalınlığı ve boyu dışında tüm etken ve değişkenler sabit tutuldu. Sıyırma testleri beş ayrı grupta ölçüldü. Birinci grupta referans değerleri için 6.5 mm x 40 mm boyutlarındaki vidalar kullanıldı. Diğer gruplarda 6.5 mm x 40 mm vida gönderilip çıkarıldıktan sonra sırasıyla 6.5 mm x 40 mm (aynı), 6.5 mm x 45 mm (5 mm uzun), 7.0 mm x 40 mm (0.5 mm kalın) ve 7.0 mm x 45 mm (uzun ve kalın) vidalar gönderildi ve İnstron 1195 Universal test cihazı ile, her grup için 10 ayrı sıyırma testi ölçümü yapıldı ve yük-zaman eğrileri kaydedildi. Sonuçlar SPSS programı ve Student-t testi ile istatistiksel açıdan değerlendirildi.\nSonuçlar: Çıkarıldıktan sonra aynı vidanın gönderildiği ikinci grupta ortalama sıyırma kuvvetinde %26 kayıp, bir uzun vidanın gönderildiği 3. grupta %15 artış, bir kalın vidanın gönderildiği 4. grupta %33 artış, bir uzun ve bir kalın vidanın gönderildiği 5. grupta ise %49 oranında artış görüldü. Gruplar arasında karşılaşılan sıyırma kuvveti farkı ileri düzeyde anlamlı (p<0.0001) bulundu.\nÇıkarımlar: Pedikül vidası revizyonunda yapılacak en önemli hata, açılmış vida yuvasına aynı boy ve kalınlıkta vida gönderilmesidir. Pedikül vidasının uygun anatomik pozisyonda daha kalın ve uzun bir pedikül vidasıyla revizyonu, yeterli stabiliteyi sağlayan en uygun yaklaşımdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294