Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Patellofemoral joint problems

AOTT 1990; 24: Supplement 376-380
Read: 268
Abstract
Patellofemoral (PF) joint and extensor system disorders are amonyg the leading problems concerning athletic population. For better understanding of the subject, etiology of patellar pain should be well understood. In this paper, classifications of patellofemoral joint disorders, etiologies and misleading features, the place and signifcance of diagnostic arthroscopy in patellofemoral joint disorders are explained.
Özet
Patellofemoral (PF) eklem ve ekstansor sistem bozuklukları, atletik populasyonun en sık karşı karşıya kaldığı problemlerdendir. Konunun iyi anlaşılabilmesi için pateller ağrının etyolojisinin iyi bilinmesi gerekir. Bu derlemede patellofemoral eklem sorunlarının sınıflandırılmasına, etyoloji ve yanılgılara ve patellofemoral eklem sorunlarında diagnostik artroskopinin yeri ve yorumlanmasına değinilmiştir.
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294