Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Partially accelerated rehabilitation program after meniscal repair

AOTT 1997; 31: Supplement 467-471
Read: 235 Downloads: 190 Published: 19 April 2021
Abstract

Arthroscopic meniscal repairs were applied to the 20 patients having peripheral (meniscocapsular junction or 3mm. peripheral) meniscus tears which were instable, vertical longitudinal and longer than 1 cm in length between 1993 and 1996. 16 patients were male and 4 patients were female. Mean age was 26.6 years (ranges; 17 to 40 years). Arthroscopic repair were applied to the right knees in 13 patients and to the left knees in 7 patients. There were 11 medial meniscal tears and 9 lateral meniscal tears in patients who were underwent arthroscopic repair. Patient were done partially accelerated Capa rehabilitation programe postoperatively. Average follow-up was 30 months (ranges; 13 to 51 months). Patients were evaluated according to the Modified Marshall Knee Scoring System (MMKS) and the mean MMKS was 28.65 (excellent). There were no pain and mechanical symptoms in the follow-ups of the patient. There were siffness of knee joint of two patients postoperatively because of prolonged immobilization. Full range of motions were obtained after arthroscopic release, manipulation under anesthesia and aggressive rehabilitation. There were no stiffness in other cases who were applied short term immobilization and early motion. All patients whose isolated meniscal tear were repaired returned to the previous sportive activity level in average 4 months and patients underwent ACL reconstruction + meniscus repair returned to the sports in average 9 months. In this study, we observed the healing of meniscal tears which were in peripheral vascular region and having undamaged meniscus and returning of patients to the previous activity level without any problem with our rehabilitation programme.

Özet

1993-1996 yıllan arasında, periferik vasküler (meniskokapsüler bileşke veya periferden 3 mm uzaklıkta) bölgedeki I cm den uzun, instabil, vertikal longitudinal meniskus yırtığı olan 20 hastaya artroskopik meniskus tamiri uygulandı. Bu hastalardan 16 tanesi erkek, 4 tanesi kadın idi. En genci 17, en yaşlısı 40 olmak üzere ortalama yaş 26. 6 idi. Hastaların 13 ünde sağ diz ve 7 sinde sol dizde meniskus tamiri uygulandı. Lezyonların 11 tanesi iç meniskus, 9 tanesi dış meniskustaydı. Postoperatif dönemde kliniğimiz tarafından düzenlenen kısmen hızlandırılmış Çapa rehabilitasyon programı uygulandı. Ortalama takip süresi 30 ay (en kısa 13 ay- en uzun 51 ay) dır. Vakaların Modifiye Marshall Diz Skorlama Sistemine göre değerlendirildi. 30 puan üzerinden yapılan bu değerlendirmede ortalama skor (MMDS); 28.65 (mükemmel) olarak bulundu. Bu dönem içinde hastalarda tamir edilen meniskusa ait ağrı veya mekanik şikayete rastlanılmadı. İki vakada postop. uzun süreli immobilizasyona bağlı dizde sertlik oluştu. Artroskopik release, manipulasyon ve agresif rehabilitasyon ile full ROM elde edili. Daha kısa süreli immobilizasyon ve erken hareket porogramı uyguladığımız diğer hastalarda senlik problemi ile karşılaşmadık. İsole meniskus yırtığı olan ve tamir yapılan has-talar ortalama 4. ve ÖÇB rekonstrüksiyonu + meniskus tamiri uygulanan hastalar ise ortalama 9. aydan sonra eski sportif aktivitelerine döndüler. Bu çalışma ile periferik vasküler bölgedeki, meniskus cisminin za-rar görmediği yırtıklar tamir edilirlerse tamamen iyileşebildiğini ve uyguladığımız rehabilitasyon program-ları ile problemsiz bir şekilde eski aktivite düzeylerine ulaştıklarını gözlemledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294