Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Partial removal of nail matrix in the treatment of ingrowing toe nail

AOTT 2008; 42: 174-177
Read: 255 Downloads: 342 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: Ingrowing toe nail is a frequent disorder of the foot. In this study, we evaluated the results of surgical treatment of ingrowing toe nail.\r\nMethods: Sixty-two patients (31 males, 31 females; mean age 38 years; range 11 to 72 years) with ingrowing toe nail underwent partial removal of the nail matrix according to the Winograd technique. The presenting complaints were pain, foul-smelling drainage, deformity, and difficulty in walking. According to the Heifetz’s staging system, 18 patients had stage I, 23 patients had stage II, and 21 patients had stage III disease. Forty-four patients had active drainage due to an infectious process. The infected cases were operated on after improvement of inflammation by antibiotic treatment. One patient underwent excision of subungual exocytosis causing severe deformity of the toe. Time to return to work, time to recurrence, and patient satisfaction were evaluated. The mean follow-up period was 26 months (range 24 to 42 months).\r\nResults: Recurrence was seen in four patients (6.5%) within a mean of 4.2 months (range 3 to 7 months). The remaining patients returned to normal daily activities after a mean of 12 days (range 10 to 16 days). The mean time to work was five days (range 3 to 16 days). All but two patients who developed recurrences expressed satisfaction with surgery. None of the patients had deep infection or neurovascular complications.\r\nConclusion: Partial removal of the nail matrix is associated with a very low recurrence rate and a higher rate of patient satisfaction.

Özet

Amaç: Tırnak batması toplumda sık görülmektedir. Bu çalışmada ayak başparmağında tırnak batması nedeniyle uygulanan cerrahi tedavinin sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Tırnak batması nedeniyle 62 hastaya (31 erkek, 31 kadın; ort. yaş 38; dağılım 11-72) Winograd prosedürüne uygun olarak kısmi matriks eksizyonu uygulandı. Hastaların temel şikayetleri ayak başparmağında ağrı, kötü kokulu akıntı, tırnakta şekil bozukluğu ve yürüme güçlüğü idi. Heifetz’in tırnak batması evrelendirmesine göre 18 hasta evre I, 23 hasta evre II, 21 hasta evre III olarak değerlendirildi. Kırk dört hastada enfeksiyon zemininde aktif akıntı vardı. Enfekte olgularda cerrahi için, enflamasyon bulguları antibiyotik tedavisiyle yatışıncaya kadar beklendi. Tırnakta ileri derecede şekil bozukluğu bulunan bir hastada subungual egzositoz nedeniyle egzositoz eksizyonu yapıldı. Hastaların işe dönüş zamanları, nüks gelişimine kadar geçen zaman ve hasta memnuniyeti değerlendirildi. Ortalama takip süresi 26 ay (dağılım 24-42 ay) idi.\r\nSonuçlar: Dört hastada (%6.5) nüks görüldü. Ortalama nüks gelişim süresi 4.2 aydı (dağılım 3-7 ay). Diğer hastalar ortalama 12 günde (dağılım 10-16 gün) günlük aktivitelerine geri döndü. İşe dönüş süresi ortalama 5 gün (dağılım 3-16 gün) bulundu. Altmış hasta yapılan müdahaleden memnundu. Nüks gelişen iki hasta cerrahiden memnun kalmadığını bildirdi. Hastaların hiçbirinde derin doku enfeksiyonu veya nörovasküler komplikasyon gelişmedi.\r\nÇıkarımlar: Tırnak batması tedavisinde kısmi matriks eksizyonu nüks oranı düşük ve hasta memnuniyeti açısından uygun bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294