Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Outcomes for revision total knee replacement after unicompartmental knee replacement

AOTT 2014; 48: 419-423
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0067
Read: 547 Downloads: 489 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this retrospective, observational study was to describe the outcomes of total knee replacement (TKR) after failed Oxford phase 3 medial unicompartmental knee replacement (UKR).

Methods: The study included 24 revision TKRs (20 females, 4 males; mean age: 61 years) performed following failed aseptic UKR. Outcomes were assessed using the Knee Society Score (KSS).

Results: The most common causes for revision were mobile bearing dislocation and unexplained pain. Mean preoperative KSS was 50.3 (range: 37 to 66) and 82.2 (range: 58 to 97) after TKR. There were 17 excellent, 4 good, 2 fair and 1 poor results.

Conclusion: The type of UKR performed (cemented versus uncemented) had no effect on TKR success. Revision for failed UKR with TKR appears to be a technically straightforward procedure with satisfactory early clinical results.

Özet

Amaç: Bu geriye dönük, gözleme dayalı çalışmanın amacı, başarısız Oxford Faz 3 medial unikompartmental diz replasmanı (UDR) sonrası uygulanan total diz replasmanının (TDR) sonuçlarını tanımlamaktı.

Çalışma planı: Çalışmaya başarısız aseptik UDR sonrası revizyon TDR’si uygulanan 24 hasta (20 kadın, dört erkek; ortalama yaş: 61) alındı. Sonuçlar Diz Derneği Skorlaması (DDS) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hareketli insert dislokasyonu ve açıklanamayan ağrı en sık revizyon nedenleriydi. Ortalama DDS UDR öncesi 50.3 (dağılım: 37-66) ve TDR sonrası 82.2 (dağılım: 58-97) olarak ölçüldü. On yedi hastada mükemmel, dört hastada iyi, iki hastada orta ve bir hastada kötü sonuç elde edildi.

Çıkarımlar: Unikompartmental diz replasmanı yönteminin (çimentolu veya çimentosuz) TDR başarısına etkisi yoktur. Başarısız UDR’nin TDR ile revize edilmesi, tatmin edici erken dönem klinik sonuçlarıyla birlikte kolay bir işlemdir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294