Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Our total knee arthroplasty applications

AOTT 1992; 26: 225-227
Read: 238 Downloads: 210 Published: 20 April 2021
Abstract

37 knees of 35 patients have undergone procedure of total knee arthroplasty at the Department of Orthopaedics and Traumatology, GATA between May 1990 and 1992. While kinematic total condylar knee prosthesis was used in 10 cases, 27 had total condylar knee prothesis. Of the patients, 28 (75.6%) had gonarthrosis, 6 (16..2%) had post-traumatic osteoarthritis and 3 (8.1%) had rheumatoid arthritis as the underlying primary pathology. 26 (70.2%) of the patients where female and 11 (29.7%) male and average follow-up was 13 monts (1-24). As postoperative complications, we had only one case which developed skin necrosis. Postoperatively all patiets had improved functions.

Özet

Mayıs 1990-1992 yılları arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda 35 hastanın 37 dizine total diz protezi uygulanmıştır. Bunların 10 tanesine kinematik kondiler diz protezi, 27 tanesine total kondiler diz protezi uygulanmıştır. Hastaların 28 (75.6) tanesinde gonarthrozis, 6 tanesinde (%16.2) posttravmatik osteoartrit, 3 tanesinde (%8.1) romatoid artrit primer patoloji olacak değerlendirildi. Vakaların 26 tanesi (%70.2) kadın, 11 tanesi (%29.7) erkek idi. Ortalama takip süresi 13 ay (1-24) dır. Postoperatif komplikasyon olarak 1 hastada cilt nekrozu görüldü. Ameliyat sonrasında bütün hastaların fonksiyonlarında artış gözlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294