Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Our surgical treatment and rehabilitation fractures of both bones of the forearm

AOTT 1975; 9: 135-139
Read: 448 Downloads: 340
Abstract
The fractures of both forearm bones in five cases were treated with excellent results by the osteosynthesis metnod that we used. In this paper the importance pre and post operative rehabilltation in regards to obtaining the normal fonction in the fractures and pseudoarthrosis of both forearm bones were emphasized.
Özet
5 vakada ön kol çift kırıkları uyguladığımız osteosentez metodu ile tam şifa bulmuştur. Ön kol çift kırıklarının kaynamasından sonra ve bu kırıkların psödartrozlarında ameliyattan önce de rehabilitasyonun normal fonksiyonların yeniden kazanılması bakımından önemi belirtilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294