Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Osteochondritis dissecans occurring in the patella and medial femoral condyle in the same knee

AOTT 2009; 43: 72-76
DOI: 10.3944/AOTT.2009.072
Read: 529 Downloads: 413 Published: 08 February 2020
Abstract

Osteochondritis dissecans (OCD) is a condition in which a portion of articular cartilage separates from the bone together with the underlying subchondral bone. Its classical localization is the medial femoral condyle. We presented a 14-year-old boy who had OCD lesions in both the medial femoral condyle and patella in the same knee joint. He presented with complaints of pain, swelling, and locking following sports activities. Magnetic resonance imaging showed completely detached loose bodies causing instability. Arthroscopic treatment was performed including in situ fixation of the condylar lesion and debridement of patellar lesions. At six-month follow-up, he had full range of motion of the knee joint, with some pain in the patellar grind test.

Özet

Osteokondritis dissekans (OKD) eklem kıkırdağının, altındaki subkondral kemikle birlikte kemikten ayrıldığı bir durumdur. Klasik yerleşimi medial femoral kondildir. Bu yazıda, aynı dizde hem medial femoral kondilde hem de patellada OKD tanısı konan 14 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hasta, spor yaptıktan sonra sol dizinde ortaya çıkan ağrı, şişlik ve takılma şikayetleriyle başvurdu. Manyetik rezonans görüntülemede patelladaki lezyonun parçalı olduğu ve tam ayrıldığı, instabiliteye neden olduğu görülerek artroskopik cerrahi tedavi planlandı. Kondiler lezyona in situ tespit, patelladaki lezyona ise debridman uygulandı. Altıncı ay kontrolünde hastanın eklem hareket açıklığı tam idi, patellar öğütme testi ile bir miktar ağrı olduğu görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294