Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Osteoblastoma of the trapezoid bone and triquetral bone: report of two cases

AOTT 2013; 47: 376-378
DOI: 10.3944/AOTT.2013.3081
Read: 173 Downloads: 139 Published: 07 February 2020
Abstract

Osteoblastoma is a benign local aggressive tumor mostly localized in the vertebra or long bones. Carpal location and recurrence are extremely rare. Treatment options include either curettage or wide en bloc resection which causes functional disability in the hand and wrist and should be reserved only for recurrence. We present a case of recurrent trapezoid osteoblastoma previously treated with curettage of the trapezoid bone and a case of primary triquetral osteoblastoma.

Özet

Osteoblastoma, sıklıkla vertebra ya da uzun kemiklerde yerleşen iyi huylu, lokal, agresif bir tümördür. Karpal bölgede görülmesi ve tekrarı oldukça nadirdir. Lezyonun tedavisi küretaj veya el ve el bileğinde fonksiyonel yetersizlikle sonuçlanabilen en blok rezeksiyondur. Ancak, bu tedavi tekrarlayan olgular için düşünülmelidir. Bu çalışmada trapezoid kemiğin daha önce küretaj ile tedavi edildiği, tekrar eden bir trapezoid osteoblastomu ile primer bir trikuetral osteoblastoma olgusunu sunuyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294