Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Os trigonum syndrome: a case report

AOTT 2001; 35: 84-86
Read: 354 Downloads: 279 Published: 19 April 2021
Abstract

A sixteen-year-old football player presented with chronic pain that occurred following an ankle sprain a year ago. Physical examination, radiographs and MRI enabled a diagnosis of os trigonum syndrome. Surgical resection following unsuccessful conservative treatment provided complete relief of his symptoms.

Özet

Futbol oynarken burkulma sonucu bir yıldır ayak bileği ağrısı olan on altı yaşında erkek hastaya yapılan muayene, röntgen ve MRG tetkikleri sonucu os trigonum sendromu tanısı kondu. Konservatif yöntemlerin başarısız olması nedeniyle os trigonum eksize edildi ve hastanın yakınmaları düzeldi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294