Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Os acromiale anatomy and indications Case report and current concept

AOTT 1998; 32: 69-72
Read: 229 Downloads: 177 Published: 19 April 2021
Abstract

Os acromiale represents a failure of fusion of the acromial ossification centers. However, often missed in the diagnostic work-up , it is usually diagnosed on an axillary plain radiograph. Os acromiale is one of the rare causes of shoulder impingement syndrome. Since it is a failure of union, its treatment emerges some problems. Primary excision of large fragments can cause catastrophic results. Here reported is a new technique done on a case with the review of the literature.

Özet

Os acromiale, akromionun dış ossifikasyon merkezlerinin kaynama kusuru sonucu oluşur. Teşhisi, genellikle atlanmakla beraber, çekilen aksiller düz grafilerle kolaylıkla konulabilmektedir. Os acromiale omuzda sıkışmaya neden olan nadir nedenlerden biridir. Bir kaynama kusuru oldugundan tedavisi bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. Hareketli büyük fragmanların ekstirpasyonu katastrofik sonuçlara yol açabilmektedir. Biz bu çalışmada literatürü yeniden inceleyerek, os acromiale füzyonu için yeni bir cerrahi teknik uyguladığımız bir olguyu irdeledik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294