Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Os acromiale: a rare cause of shoulder impingement syndrome

AOTT 2000; 34: 92-95
Read: 448 Downloads: 297 Published: 19 April 2021
Abstract

Os acromiale is a rare cause of impingement syndrome. It is described as a failure of fusion of the secondary centers of ossification of the acromion. A thirty-five-year-old female patient with symptomatic os acromiale is presented. She was treated with a cannulated screw combined with tension band and bone grafting. Excellent results were obtained both clinically and radiologically. Os acromiale should be considered in the diagnosis of impingement syndrome and placement of a cannulated screw combined with tension band and bone grafting seems to yield better results in the treatment of larger fragments.

Özet

Os akromiale, omuz sıkışma sendromunun nadir nedenlerinden biridir. Akromionun sekonder ossifikasyon merkezinin füzyonundaki yetersizlik olarak tanımlanmıştır. Burada, semptomatik os akromiale nedeniyle, kanüllü vida ve gergi bandı ile greftleme yapılarak tedavi edilen 35 yaşında kadın hasta sunuldu. Hem klinik hem de radyolojik olarak çok iyi sonuç elde edildi. Omuz sıkışma sendromunun tanısında os akromialenin de düşünülmesi gerektiği ve kanüllü vida, gergi bandı ve greftlemenin, büyük fragmanların tedavisinde iyi bir seçenek olduğu kanaatindeyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294