Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Orthopaedic problems in pregnancy

AOTT 1997; 31: 34-36
Read: 493 Downloads: 345 Published: 19 April 2021
Abstract

During the nine months of pregnancy, the female body undergoes a number of changes. Many of these changes cause musculoskeletal conditions such as low back pain, carpal tunnel syndrome, de Quervain tenosynovitis and other painful conditions. In a retrospective study, 105 postpartum women were seen and detailed history was obtained. Seventy-two (68.5 per cent) of the 105 postpartum women had low-back pain, twelve (11 per cent) had carpal tunnel syndrome, nine (8.5 per cent) had de Quervain tenosynovitis during pregnancy. In this study, we highlight the musculoskeletal conditions that commonly occur in pregnancy.

Özet

Dokuz aylık hamilelik süresi içinde kadın vücudunda pek çok değişiklikler olur. Bu değişiklikler, kas iskelet sisteminde, bel ağrısı, karpal tünel, de Quervain tenosinoviti ve başka bazı ağrılı durumlara yol açabilir. Biz ret-rospektif bir çalışmayla, 105 postpartum kadın ile görüştük ve bu şikayetler konusunda ayrıntılı bilgi topladık. Yetmiş iki (%68.5) kadında, hamilelik süresi içinde bel ağrısı, on iki (%11) kadında karpal tünel ve dokuz (%8.5) kadında de Quervain tenosinoviti olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmada, hamilelikte sık ortaya çıkan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına dikkati çekmek istedik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294