Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Operative treatment of congenital hip dislocation in older ages with open reduction shortening derotation varisation and Pemberton acetabuloplasty

AOTT 1990; 24: 9-12
Read: 701 Downloads: 479 Published: 22 April 2021
Abstract

Between 1987 and 1988. open Reduction, Shortening. Derotation, Varisation and Pemberton Acetabuloplasty method was permormed to 14 hips of l2 children who were above 5 years old in Orthopaedics and Traumatology Department of Istanbul Medical Faculty for trcating Congenital Hip Dislacition.\nThe avarage of their ages was 6.6 and the resultswere evaluted according to MacKenzie and Pemberton criterions. In the cases which showed average of %78 good result, superficial infection in one case and avascular necrosis in one case were found as complication.

Özet

1987-1988 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 5 yaşın üzerindeki doğuştan kalça çıkığının tedavisi için 12 çocuğun 14 kalçasına “açık redüksiyon, kısaltma Derotasyon, Varizasyon ve Pemberton asetabuloplastisi yöntemi aynı seansta uygulanmıştır. \nOlguların yaş ortalaması 6.6 olup, sonuçlar MacKenzie ve Pemberton kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Ortalama %78 iyi sonuç alınan olgularda komplikasyon olarak bir olguda yüzeyel enfeksiyon, bir olguda avasküler nekroz tesbit edilmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294